Zasiłek chorobowy dla osób na kwarantannie. Jak go otrzymać?

2021.04.09 15:26
Osoby, które przebywają na kwarantannie lub izolacji mają prawo ubiegać się o świadczenie chorobowe. W przypadku kwarantanny dziecka bądź członka rodziny, można ubiegać się także o zasiłek opiekuńczy.
Zasiłek chorobowy dla osób na kwarantannie. Jak go otrzymać?
Fot: Pixabay

- Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych. Podstawą wypłaty świadczeń chorobowych jest informacja w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. ZUS pozyskuje dane z tego systemu i udostępnia je płatnikom składek na ich profilach na portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Dostęp do informacji o kwarantannie lub izolacji na swoim profilu na PUE ma również ubezpieczony, można je odnaleźć w zakładce: Kwarantanna, izolacja domowa - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Wypłata chorobowego

Jeżeli świadczenie chorobowe wypłacane jest przez ZUS to ubezpieczony musi złożyć stosowny wniosek o zasiłek chorobowy bezpośrednio do Zakładu lub za pośrednictwem swojego pracodawcy. Wniosek można wypełnić i wysłać elektronicznie za pośrednictwem PUE ZUS – po otrzymaniu wniosku ZUS zweryfikuje informacje o kwarantannie lub izolacji domowej.

Natomiast, gdy chorobowe wypłaca pracodawca wówczas wystarczy informacja o kwarantannie lub izolacji, która będzie znajdować się w panelu płatnika.

- W oświadczeniu trzeba potwierdzić, że odbyliśmy obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych. Dokument ten stanowi podstawę do wypłaty świadczeń w razie choroby przez płatnika składek po potwierdzeniu informacji zawartych w oświadczeniu w Państwowej Inspekcji Sanitarnej - tłumaczy rzeczniczka.

Domownicy na kwarantannie

Zgodnie z przepisami osoba współzamieszkująca lub prowadząca wspólne gospodarstwo z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 ma obowiązek poddać się kwarantannie. Rozpoczyna się ona od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną i kończy się 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej.

Podstawą do wypłaty świadczeń chorobowych jest złożenie przez ubezpieczonego oświadczenia o konieczności odbycia kwarantanny. Pracodawca lub ZUS może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Przedłużony zasiłek opiekuńczy

Ubezpieczony może wystąpić o zasiłek opiekuńczy, jeśli opiekuje się przebywającym na kwarantannie lub objętym izolacją w warunkach domowych:
- dzieckiem do lat 14;
- dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat;
- innym członkiem rodziny.

Kwarantanna i izolacja dziecka lub innego członka rodziny są traktowane tak jak choroba. Podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest oświadczenie ubezpieczonego o konieczności opieki nad osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Rodzicom dzieci do lat 8 lub dzieci niepełnosprawnych przysługuje także dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Ze względu na przedłużenie restrykcji, jest on przyznawany do 25 kwietnia.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

920 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39