ZUS szuka pracowników. Kto może liczyć na etat w urzędzie?

2019.08.19 13:51
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku poszukuje obecnie kilku pracowników na różne stanowiska. Sprawdzamy, kto może liczyć na pracę w budżetówce.
ZUS szuka pracowników. Kto może liczyć na etat w urzędzie?
Fot: JF

Trwa rekrutacja na kilka stanowisk w białostockim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można jeszcze składać dokumenty.

Stanowisko ds. ewidencji

Poszukiwane są 2 osoby na stanowisko ds. ewidencji. Kandydat powinien mieć minimum średnie wykształcenie, aczkolwiek mile widziane wyższe (na kierunkach: nauki społeczne, administracja). Dodatkowym atutem jest także przynajmniej rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi. Większą szansę na etat mają osoby, które znają Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i rozporządzeń do tej ustawy oraz Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i rozporządzeń do tej ustawy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego, wiedzą czym są zasady: podlegania i ustalania wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP, FEP; rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a do tego biegle obsługują pakiet MS Office. Ważne jest także, by kandydat był komunikatywny, asertywny i rzetelny.

Osoba, która zostanie zatrudniona będzie odpowiedzialna za porządkowanie danych identyfikacyjnych, obsługę przejęcia podmiotu, prowadzenie postępowania wyjaśniającego z płatnikami składek w przypadku braku lub niezidentyfikowanych dokumentów zgłoszeniowych płatnika czy gromadzenie dokumentacji odnośnie prowadzonych spraw. Pracownik będzie także korygował dokumenty ubezpieczeniowe zidentyfikowane i niezidentyfikowane z kontem płatnika i prowadził postępowania wyjaśniające wynikające z obsługi wniosków CEIDG - przekazanych przez komórki Obsługi Klientów i Korespondencji.

Zainteresowani mogą zgłaszać się do 23 sierpnia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku przy ul. Młynowej – wydział kadrowo-płacowy pok. 309.

Poszukiwana osoba ds. orzecznictwa

ZUS szuka także osoby na stanowisko ds. orzecznictwa. Na pracę może liczyć osoba z wyższym wykształceniem (nauki społeczne, gospodarka, prawo, administracja). Mile widziane jest także roczne doświadczenie związane z ubezpieczeniami społecznymi. Wymagania dodatkowe to: umiejętność obsługi MS Office, znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i rozporządzeń do tej ustawy oraz Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i rozporządzeń do tej ustawy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego czy umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Osoba, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji będzie prowadziła postępowania wyjaśniające i ustalała podlegania ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek, obowiązku opłacania składek, zasad finansowania i wysokości składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Będzie również odpowiedzialna za przygotowywanie decyzji w zakresie powierzonych jej sprawi klientów ZUS.

Rekrutacja na to stanowisko prowadzona jest do środy (21.08). Urząd oferuje pracę na umowę o pracę na czas zastępstwa. Dokumenty przyjmowane są przy ul. Młynowej w wydziale kadrowo-płacowym pok. 309.

Stanowisko ds. wsparcia administracyjnego

ZUS szuka osoby na stanowisko ds. wsparcia administracyjnego. Poszukiwana jest osoba z wykształceniem średnim (ogólne, ślusarz, elektryk, hydraulik, roboty remontowo-budowlane, instalacja sanitarna). Mile widziane doświadczenie w takich specjalizacjach jak: elektryka, instalacja sanitarna, roboty remontowo-budowlane. Dodatkowym atutem będą: umiejętność planowania i organizowania pracy własnej, komunikatywność, rzetelność i asertywność. Pracownik na tym stanowisku będzie odpowiedzialny za utrzymanie porządku w obiektach oddziału i przyległych do niego terenach oraz wykonywanie prac fizycznych związanych z tzw. "małą poligrafią". Będzie także realizował wyznaczone prace pomocnicze, w szczególności dotyczące rozładunku, załadunku, przenoszenia oraz przewożenia majątku, a także przeprowadzał przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętów oraz obiektów oddziału i funkcjonujących w nich urządzeń i instalacji.

Urząd przyjmuje zgłoszenia w wydziale kadrowo-płacowym przy ul. Młynowej do środy (21.08) w pok. 309 w budynku B.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

1583 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39