Droga ekspresowa Ełk - Knyszyn. Rozpoczyna się opracowywanie koncepcji

2019.01.15 15:25
Przez najbliższe 2,5 roku powstawać będzie koncepcja przebiegu drogi S16, która połączy Ełk i Knyszyn oraz Via Balticę z Via Carpatią. Droga gotowa ma być do 2027 roku.
Droga ekspresowa Ełk - Knyszyn. Rozpoczyna się opracowywanie koncepcji
Fot: GDDKiA
Wojciech Borzuchowski (GDDKiA) oraz Thomas Stein (Schuessler – Plan Inżynierzy) podpisują umowę

W poniedziałek (14.01) w białostockim oddziale GDDKiA została podpisana umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej na drogę ekspresową S16 na odcinku Ełk – Knyszyn. Jednak przygotowane do tej pory materiały pozwolą dopiero za dwa i pół roku wystąpić z wnioskiem o decyzję środowiskową. Realizacja zadania w systemie "Projektuj i buduj" przewidziana jest na lata 2024–2027.

Odcinek Ełk – Knyszyn będzie miał około 70 km. Wykonawca dokumentacji na obecnym, wstępnym, etapie ma:

- wskazać możliwe przebiegi planowanej drogi (min. 5 różnych wariantów),
- opracować wstępne projekty techniczne drogi na każdym z planowanych wariantów, ze wskazaniem: ilości, rodzaju i lokalizacji koniecznych węzłów drogowych, obiektów inżynierskich (mostów, przepustów), wymagań co do koniecznego przekroju drogi głównej, ale także dróg innych kategorii.
 
Na podstawie założeń technicznych Biuro Projektowe oszacuje też koszty wykonania odcinka drogi w każdym z rozpatrywanych wariantów i porównanie z planowanymi "dochodami" - oszczędnościami w kosztach podróży, wypadków - szacowanymi na podstawie przygotowanej prognozy ruchu.
 
Zadaniem wykonawcy będzie też przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej i rozpoznanie środowiska przyrodniczego w szerokim pasie każdego z analizowanych wariantów z rozpoznaniem, jaki wpływ na okoliczne środowisko będzie miała droga o zaproponowanych rozwiązaniach technicznych, zebranie informacji o potrzebach, propozycjach, preferencjach i protestach okolicznych mieszkańców, gmin, powiatów, także w trakcie spotkań informacyjnych.
 
Wszystkie informacje mają być ostatecznie zebrane w analizę wielokryterialną, z oceną każdego z wariantów na postawie takich samych kryteriów i wskazanie wariantu najlepszego.

Wykonawca wyłonionym w przetargu jest firma Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o. , która za kwotę 4,78 mln zł ma przygotować dokumentację w ciągu 29 miesięcy od chwili podpisania umowy.

S16 będzie pełniło bardzo ważną funkcję łącznika między trasami Via Carpatia i Via Baltica. Ta decyzja została podjęta mimo apeli podlaskich samorządowców, żeby te dwie międzynarodowe drogi łączyły się w Suwałkach.

Mateusz Nowowiejski
mateusz.nowowiejski@bialystokonline.pl

1085 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39