Nowe, korzystniejsze, przepisy dla dorabiających do renty

2022.03.21 14:06
Od początku roku obowiązują nowe, korzystniejsze przepisy dla osób, które chcą dorobić do renty socjalnej.
Nowe, korzystniejsze, przepisy dla dorabiających do renty
Fot: K. Klimowicz

Od tego roku przepisy korzystniejsze dla osób dorabiających do renty

Od stycznia 2022 r. obowiązują znacznie korzystniejsze przepisy dotyczące osób dorabiających do renty socjalnej. Od tego roku są takie same, jak w przypadku osób, które pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy. Dzięki zmianie wiele osób może osiągać dodatkowe przychody i pobierać rentę socjalną w pełnej lub zmniejszonej wysokości – bez zawieszania prawa do świadczenia.

- Jeszcze w ubiegłym roku osoby pobierające rentę socjalną, których przychód przekraczał choćby o jeden grosz 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, miały zawieszaną wypłatę renty socjalnej. Teraz to się zmieniło. Jeśli przychód będzie wyższy niż 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 4196,60 zł brutto), ale nie przekroczy 130 proc. tej kwoty (7793,70 zł brutto- kwota ta obowiązuje do 31 maja), renta socjalna będzie częściowo zmniejszona. Dopiero gdy przychód przekroczy wyższy próg 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, renta może być zawieszona - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Rozliczenie może być miesięczne lub roczne

Istotne jest także to, że od tego roku osoby, które pobierają rentę socjalną mogą być rozliczane z przychodu z każdego miesiąca osobno ale też z łącznego przychodu z całego roku. Na koniec rozliczenie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych następuje po upływie roku kalendarzowego - roczne bądź miesięczne. Dawniej renta socjalna była zawieszana na bieżąco za każdy miesiąc, kiedy rencista, który pracował, przekroczył niższy próg przychodu. Jest to bardzo korzystne, głównie dla tych, u których wypłaty za pracę z kilku miesięcy są kumulowane, lub którzy pracują tylko część roku.

- Istotna zmiana dotyczy też katalogu przychodów, które miały wpływ na zawieszenie wypłaty renty socjalnej. Klienci osiągający przychód z tytułów, które nie są już brane pod uwagę, mogą pobierać pełną rentę socjalną niezależnie od kwoty przychodu. Na przykład na zawieszenie renty socjalnej nie wpływa już przychód z tytułu najmu czy dzierżawy, przychó z niektórych rodzajów pracy, np. z umowy zlecenia uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów jeśli nie ukończyli 26. roku życia. Nie są również wliczane honoraria z tytułu działalności twórczej lub artystycznej – wyjaśnia rzeczniczka.

Trzeba pamiętać o tym, że osoba, która ma przyznaną rentę socjalną powinna pamiętać, aby jak najszybciej zawiadomić ZUS o podjęciu pracy zarobkowej i osiąganych przychodach. Może skorzystać z formularza EROP – Oświadczenie o osiąganiu przychodu.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

1309 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39