Podlaskie szpitale dostaną więcej pieniędzy

2022.10.04 18:40
Decyzją ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, do szpitali, które mają problem ze zbilansowaniem swojego budżetu trafią dodatkowe pieniądze. W zamian szpitale, które do tej pory były w najtrudniejszej sytuacji opracują plan działania, dzięki któremu placówki te będą mogły bilansować się w przyszłości.
Podlaskie szpitale dostaną więcej pieniędzy
Fot: mat. prasowe

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) na polecenie ministra zdrowia przygotował specjalny mechanizm finansowy, który ma na celu przekazanie dodatkowych środków szpitalom PSZ (podstawowego zabezpieczenia szpitalnego). Placówki już w lipcu i sierpniu tego roku otrzymały zmiany w umowach podstawowego zabezpieczenia szpitalnego. Dzięki nim wartości kontraktów szpitali sieciowych w województwie podlaskim od lipca do grudnia wzrosła o prawie 120 mln zł.

- Dla szpitali PSZ, u których wzrost wartości kontraktów netto, po ostatnim dodatkowym zasileniu podwyżkowym, nie przekroczył 16 proc., Narodowy Fundusz Zdrowia, na polecenie Ministra Zdrowia, przygotował specjalny mechanizm finansowy. Dzięki niemu szpitale te otrzymają dodatkowe środki, które pozwolą na osiągnięcie progu 16 proc. wzrostu wartości umów z Funduszem na II półrocze 2022 r. Środki trafią do szpitali przez wprowadzenie specjalnego współczynnika korygującego. Kwota, którą otrzyma szpital będzie wyliczana indywidualnie. Dodatkowe wsparcie szpitale będą otrzymywały przez 10 miesięcy, do czerwca 2023 r. Po raz pierwszy nowe pieniądze pojawią się już w rozliczeniu za wrzesień 2022 r. - poinformował dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Maciej Bogdan Olesiński.

Miesięczna wartość współczynnika korygującego będzie równa 1/6 różnicy pomiędzy sumą wartości umów świadczeniodawcy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na II półrocze 2022 r., według stanu na 30 czerwca 2022 r., powiększoną o 16%, a sumą wartości umów tego świadczeniodawcy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na II półrocze 2022 r., według stanu na 30 września 2022 r.

Wartość współczynnika korygującego w okresie od 1 września do 31 grudnia tego roku wyniesie w sumie ponad 15,5 mln zł.

- Reprezentuję szpitale powiatowe, które w całych tych zmianach wystąpiły oraz zgłaszały najwięcej problemów w związku z podwyżkami płac personelu medycznego. Mam nadzieję, że dofinansowanie pozwoli zbilansować wydatki, które ponieśliśmy i będziemy ponosić do końca roku - stwierdził dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim dr Mirosław Reczko.

Mechanizm finansowy z NFZ jest elementem szerokiego pakietu działań, które mają wpłynąć na poprawę kondycji finansowej szpitali. Oprócz tego mechanizmu wzrosną wyceny w internie, SOR i IP, NiŚOZ.

- Najważniejszy jest pacjent i wszystko to co się dzieje jest dla pacjenta. Jest to zabezpieczenie pacjentów, zabezpieczenie udzielania świadczeń medycznych - podkreśliła dyrektor Samodzielnego Szpitala Miejskiego w Białymstoku Agnieszka Uszyńska.

Szpitale objęte mechanizmem restrukturyzacyjnym są zobowiązane w ciągu trzech miesięcy od zmiany warunków finansowania, przygotować "mapę drogową", czyli główne kierunki działań, które mają wpłynąć na zrównoważenie ich kosztów i przychodów. Plan działania ma być opracowany w porozumieniu z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ oraz organami założycielskimi i powinien uwzględniać analizę ekonomiczną, organizacyjną i kadrową szpitala. Ma on zapobiec pogarszaniu się kondycji finansowej szpitali. Przygotowanie tego opracowania jest istotne przede wszystkim dla placówek, u których wartość dodatkowych środków, wynikających z minimalnego wzrostu wartości umów, wynosi poniżej 10 proc.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

856 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39