Prezydent miasta przyzna stypendia twórcom profesjonalnym

2013.10.06 00:00
Białostocki magistrat czeka na wnioski o przyznanie stypendiów dla osób zawodowo zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.
Prezydent miasta przyzna stypendia twórcom profesjonalnym
Fot: sxc.hu

Stypendia artystyczne dla profesjonalnych twórców ustanowiono w 2010 roku. Przeznaczone są dla osób zamieszkałych w Białymstoku, które wykażą się dorobkiem w zakresie twórczości artystycznej. Przyznawane są w dziedzinach: fotografii, literatury, muzyki, opieki nad zabytkami, sztuki estradowej, filmu, sztuk wizualnych, tańca, teatru, upowszechniania kultury oraz opieki nad zabytkami.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać oprócz danych kandydata program stypendium (plan zamierzeń twórczych i przewidywane rezultaty), informacje o dotychczasowej pracy artystycznej, naukowej, popularyzatorskiej, konserwatorskiej i osiągnięciach oraz wysokość wnioskowanej kwoty stypendium.

Wniosek trzeba złożyć do 31 października. Do 30 października istnieje możliwość konsultacji (pod względem ewentualnych uchybień lub błędów formalnych) z pracownikiem Biura Kultury Urzędu Miejskiego w Białymstoku. W przypadku wniosków składanych osobiście 31 października oraz wniosków dostarczonych pocztą nie ma takiej możliwości.

Więcej informacji nt. stypendiów przyznawanych przez prezydenta miasta: www.stypendia-bialystok.pl.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1134 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39