Walczą o ekspresową S16 Białystok - Ełk. Ruszyła zbiórka podpisów

2021.03.12 16:23
Którędy ma przebiegać ekspresówka łącząca Via Balticę z Via Carpathią? Ostatnio coraz więcej zwolenników zdobywa pomysł, by było to po śladzie "ósemki" Białystok - Augustów - Suwałki. Samorządy z Knyszyna, Moniek i Grajewa zaczęły teraz głośniej mówić o potrzebie budowy S16, która była konsultowana w ubiegłym roku.
Walczą o ekspresową S16 Białystok - Ełk. Ruszyła zbiórka podpisów
Fot: Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o.
Pomarańczowa - S16 (korytarz podstawowy łącznika V.B-V.C.), różowa - S8 (korytarz alternatywny)

W tej chwili w budowie są obiecywane od wielu lat dwa ważne europejskie korytarze transportowe: Via Baltica i Via Catpathia, oba biegnące przez województwo podlaskie. W porównaniu z nimi stosunkowo świeżym pomysłem jest stworzenie trasy, która połączyłaby te dwie drogi. Rządowa koncepcja mówiła o stworzeniu ekspresowej S16, która "Balticę" i "Carpathię" spięłaby śladem istniejącej drogi krajowej nr 65, czyli z Białegostoku, przez Knyszyn, Mońki i Grajewo do Ełku. Po ubiegłorocznych konsultacjach społecznych ten pomysł znalazł wielu przeciwników, głównie wśród organizacji ekologicznych (z uwagi na przecięcie Doliny Biebrzy), także przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaczęli napomykać o możliwości poprowadzenia "łącznika" śladem S8, czemu przyklaskują m.in. mieszkańcy Augustowa czy Suwałk.

"Mówię tak drodze S16"

Teraz głośniej w sprawie nowej trasy próbują mówić miasta, które leżą na projektowanej trasie S16. W tym tygodniu rozpoczęła się kampania "Mówię tak drodze S16". Prowadzą ją 4 samorządy: Powiat Moniecki, który ma skoordynować akcję oraz gminy Grajewo, Mońki i Knyszyn. W jej ramach mają być przede wszystkim zbierane podpisy popierające tą inwestycję. Np. w Knyszynie potrwa to do 2 kwietnia.

"W sprawie budowy tej drogi najgłośniej krzyczą Ci, którzy pod pretekstem przyrody i ochrony środowiska, chcą załatwić swoje interesy. Nie mieszkają tu, nie żyją, nie mierzą się z problemami naszego społeczeństwa. Nie pozwólmy, by ich głos zabrzmiał mocniej niż nasz. Dlatego też zaangażujmy się w tę akcję" - czytamy w uzasadnieniu w knyszyńskiej petycji.

Dalej podkreślone jest: "jednoznacznie popieramy kontynuowanie wszelkich działań zmierzających do budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku od Ełku do Knyszyna".

Na dk 65 ruch też jest bardzo duży

Gmina Knyszyn uzasadnia, że droga S16 w przebiegu Ełk – Prostki - Grajewo - Szczuczyn – Goniądz – Mońki - Knyszyn to m.in. szansa na:
- minimalną ingerencję w przyrodę, szczególnie w wariancie nr 1 biegnącym w zasadniczej części po śladzie drogi krajowej nr 65,
- rozwój inwestycyjny całego regionu, nie tylko gmin, przez które przebiegać będzie trasa, ale również sąsiednich,
- pozyskanie nowych inwestorów i rozwój lokalnych rynków pracy,
- usunięcie ruchu tranzytowego z miejscowości przecinanych przez istniejącą drogę krajową nr 65, w tym z miast Ełk, Grajewo, Mońki i Knyszyn.

Podpis pod petycją można złożyć na liście u sołtysa, radnego oraz w Urzędzie Miejskim w Knyszynie. Listę, można też pobrać go ze strony www.knyszyn.pl wydrukować, podpisać wspólnie z sąsiadami, znajomymi i złożyć w knyszyńskim magistracie.

Podobne akcje mają prowadzić pozostałe samorządy. Starostwo Powiatowe w Mońkach chce dodatkowo wywiesić baner reklamujący kampanię, informować o tym w internecie i swoich social mediach.

Najlepiej wiedzą sami mieszkańcy

- Podczas konsultacji społecznych była bardzo duża mobilizacja organizacji społecznych, które twierdzą, że mają patent i, że znają prawdę jedyną i niepodważalną. Tymczasem nie są to organizacje stąd, ich przedstawiciele bywają tutaj okazjonalnie - mówi starosta moniecki Błażej Buńkowski, który ma wrażenie, że w całej dyskusji o drodze głosy mieszkańców jego powiatu jak i sąsiedniego powiatu grajewskiego były mniej słyszalne.

Biorące udział w konsultacjach społecznych organizacje ekologiczne podnosiły zwłaszcza to, że S16 zniszczy dolinę Biebrzy.

Twierdzą, że droga Biebrzy nie zniszczy

- To duże zakłamanie - odnosi się do tego starosta moniecki. Argumentuje, że infrastruktura drogowa tam już i tak istnieje, a nowa droga wejdzie w "promil" liczącego 60 tys. ha parku narodowego pasem 75 x 1500 m. Samorządowiec wręcz liczy, że nowa trasa zagwarantuje lepsze warunki bytowania zwierząt - dzięki przejściom dla zwierząt jest szansa na zmniejszenie tak licznych obecnie ich kolizji z autami.

W podpisywanej właśnie petycji samorządy podnoszą też, że "biorąc pod uwagę argumenty związane z ochroną środowiska, należy mieć również na uwadze, że ilekroć w przepisach prawa jest mowa o oddziaływaniu na środowisko rozumie się przez to również oddziaływanie na zdrowie ludzi. Tak więc poprawa warunków ruchu oraz bezpieczeństwa drogowego winna być priorytetem."

- Zauważamy niesamowity wzrost natężenia ruchu na drodze krajowej nr 65, droga jest bardzo niebezpieczna - przypomina starosta moniecki.

"Ósemka" też powinna być

Jednocześnie samorządy położone wzdłuż "sześćdziesiątki piątki" nie chcą licytować się z tymi wzdłuż "ósemki", które lobbują za budową łącznika po tamtej trasie.

- Nie ma mowy o żadnym kompromisie. Te samorządy powinny starać się o wpisanie do rządowego planu inwestycyjnego przebudowy drogi S8, tak jak obecnie wpisana jest S16 - uważa Błażej Buńkowski podkreślając, że obie drogi powinny powstać, ale żadna kosztem drugiej.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

802 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39