Ważna informacja dla emerytów i rencistów. Jak podwyższyć swoje świadczenia?

2019.07.23 13:18
Czy emeryci i renciści mają szansę na podwyższenie swojego świadczenia? Okazuje się, że w niektórych przypadkach tak - tylko trzeba wiedzieć, kiedy i w jaki sposób to zrobić.
Ważna informacja dla emerytów i rencistów. Jak podwyższyć swoje świadczenia?
Fot: pixabay.com

Można wystąpić z wnioskiem o ponowne przeliczenie emerytury lub renty

Osoby, które są emerytami, rencistami albo mają ustalony kapitał początkowy, a w dniu składania wniosku na świadczenie nie posiadały dokumentów potwierdzających wysokość wszystkich twoich zarobków za okresy wcześniejsze, teraz mają możliwość wystąpienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ponowne przeliczenie. Wniosek o doliczenie do stażu okresów sprzed przyznania emerytury lub renty można złożyć w każdym momencie. W uzasadnionych przypadkach zdarza się, że urzędnicy zrobią to z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia zamiast kwot zerowych.

Przeliczenie nic nie kosztuje, a może mieć znaczący wpływ na wysokość świadczenia. Emerytura bądź renta przeliczana jest od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Jeśli nowe przeliczenie okazałoby się jednak mniej korzystne od tego, które było poprzednie, wówczas wysokość świadczenia się nie zmieni (nie zostanie obniżona).

- Osoby, które przechodziły na emeryturę na starych, jak i na nowych zasadach, mogą złożyć wniosek o przeliczenie, ale tylko wtedy, kiedy są ku temu podstawy, np. dodatkowy staż pracy czy dodatkowe zarobki, które uzyskały przed lub po przyznaniu emerytury. Jeśli po przyznaniu świadczenia pracowały jeszcze, po przeliczeniu może być ono wyższe - mówi Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik ZUS województwa warmińsko-mazurskiego.

Kiedy świadczenie jest niższe, a kiedy wyższe?

Do podstawy wymiaru, od którego ustala się wysokość kapitału początkowego lub wysokość świadczenia, wliczane są okresy ubezpieczenia. Muszą one jednak być potwierdzone odpowiednimi dokumentami, które składa się wraz z wnioskiem o emeryturę, rentę lub kapitał początkowy. Jeśli nie ma tych dokumentów, które potwierdziłyby zarobki, ich wysokość z danego okresu, wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych do wyliczenia podstawy świadczenia przyjmuje wynagrodzenie zerowe. Wtedy niestety świadczenie jest niższe.

- Należy złożyć odpowiedni wniosek o ponowne przeliczenie. Jest to możliwe, jeśli przy składaniu wniosku ktoś nie mógł udokumentować zarobków z pewnego okresu zatrudnienia, ponieważ zakład pracy został zlikwidowany, nie mógł odnaleźć archiwum przechowującego dokumentację z danego zakładu pracy lub została ona zniszczona. Po złożeniu wniosku, sprawdzimy, czy w tym przypadku możemy przyjąć wynagrodzenie minimalne za konkretne okresy oraz czy możemy ponownie przeliczyć świadczenie. Minimalne wynagrodzenie będzie ustalone proporcjonalnie do wysokości etatu za okresy, za które wcześniej nie mieliśmy dokumentów potwierdzających nasze wynagrodzenie. Jeśli pracownik miał wówczas pół etatu, uwzględniona zostanie połowa obowiązującego w danym momencie minimalnego wynagrodzenia – informuje Ilukiewicz.

Gdy przeliczone zostanie świadczenie bądź kapitał początkowy, wtedy ZUS wydaje decyzję. Można także przeliczyć świadczenie, jeśli po jego przyznaniu dana osoba dalej pracuje i otrzymuje za to wynagrodzenie, które niewątpliwie wpłynie na wysokość emerytury lub renty. Warto pamiętać, że na wydanie decyzji o zmianie wysokości świadczenia ZUS ma 60 dni. Wysokość świadczenia ulegnie zmianie od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Chodzi o wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego ERPO. Po przeliczeniu kapitału początkowego należy po raz kolejny złożyć wniosek EKP. Wszystkie formularze dostępne są w placówkach ZUS oraz na stronie internetowej urzędu.

Istotne jest to, że świadczenie po przeliczeniu nigdy nie będzie niższe niż dotychczasowe. Emeryt lub rencista może jedynie zyskać.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

1443 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39