ZUS szuka pracowników. Kto ma szansę na zatrudnienie?

2019.06.10 14:27
Zakład Ubezpieczeń w Białymstoku prowadzi obecnie nabór na kilka stanowisk. Kto i do kiedy może się zgłaszać?
ZUS szuka pracowników. Kto ma szansę na zatrudnienie?
Fot: JF

ZUS w Białymstoku prowadzi obecnie rekrutację. Poszukiwanych jest kilku pracowników na różne stanowiska.

Dwie osoby do przygotowywania projektów decyzji i postanowień

Urząd zatrudni dwie osoby do przygotowania projektów decyzji i postanowień. Kandydaci muszą mieć minimum średnie wykształcenie – pożądane wyższe (kierunki: ubezpieczenia społeczne, zarządzanie, administracja, ekonomia, prawo, nauki społeczne). Wymagane jest też minimum półroczne doświadczenie w pracy związanej z realizacją przepisów o ubezpieczeniach społecznych. Pracodawca oczekuje również umiejętności obsługi pakietu MS Office, komunikatywności i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Mile widziana będzie znajomość ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz rozporządzeń do tej ustawy, ustawy o emeryturach pomostowych, ustawy o rencie socjalnej i rozporządzeń do tej ustawy, ustawy o emeryturach kapitałowych, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, jak też i rozporządzeń do tej ustaw.

Osoba, która zostanie zatrudniona, będzie odpowiedzialna za przygotowywanie projektów decyzji oraz postanowień prezesa zakładu z zakresu świadczeń wyjątkowych.

Zainteresowani tą ofertą mogą składać dokumenty (CV, list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, oświadczenie zawierające własnoręcznie podpisaną klauzulę dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz świadectw pracy) do 21 czerwca w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku przy ul. Młynowej 29 - Wydział Kadrowo-Płacowy, pok. 210, bud. B.

Pięć osób ds. opracowania decyzji i korespondencji

Urząd szuka też pięciu kandydatów do pracy, którzy zajmą się opracowaniem decyzji i korespondencji. Na zatrudnienie mają szansę osoby z wykształceniem minimum średnim, aczkolwiek pożądane jest wyższe o kierunkach (ekonomia, zarządzanie, administracja, ubezpieczenia) oraz z przynajmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy w pionie świadczeń emerytalno-rentowych. Wśród dodatkowych wymagań są m.in. znajomość obsługi pakietu MS Office, umiejętność współpracy z innymi oraz planowania i organizowania pracy własnej i znajomość ustaw: ustawy o emeryturach i rentach z FUS i rozporządzeń do tej ustawy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Dobrze, by kandydat znał też zasady naliczania kapitału początkowego i KPA w zakresie prowadzenia postępowania administracyjnego.

Osoby zatrudnione będą zapewniać opracowanie spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych zakładowi do realizacji oraz korespondencji.

Kandydaci mogą składać dokumenty w siedzibie ZUS do 12 czerwca.

Pracownik do spraw egzekucji

ZUS szuka też osoby na zastępstwo ds. egzekucji. Tu wymaga się od kandydatów wykształcenia wyższego (mile widziane kierunki to: prawo, administracja, ekonomia, finanse, bankowość i polityka społeczna). Na zatrudnienie ma szansę osoba z minimum rocznym doświadczeniem w pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi. Dobrze, by kandydat umiał obsługiwać pakiet MS Office, dobrze radził sobie w trudnych sytuacjach, był rzetelny i asertywny. Mile widziana jest znajomość: ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i rozporządzeń do tej ustawy, prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ordynacji podatkowej oraz przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego w zakresie egzekucji sądowej. Zatrudniony będzie zajmował się dochodzenie należności w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych i upadłościowych. Niezbędne dokumenty należy składać do 11 czerwca.

Wszelkie szczegóły odnośnie poszczególnych ofert dostępne są na stronie internetowej ZUS.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

1392 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39