653 osób online

Bezpłatne konsultacje - Jak wyjść z długów dzięki upadłości konsumenckiej

dodane dnia: 2021-10-12 przez: Fenix Kancelaria Prawna
Termin promocji: 2021-10-13 - 2022-10-12
Jak wyjść z długów i ogłosić upadłość konsumencką?

Prowadzenie prywatnych finansów narażone jest na wiele niepowodzeń, związanych ze złym lokowaniem kapitału, narastającymi w niekontrolowany sposób zobowiązaniami oraz innymi, losowymi sprawami, na które nie można mieć wpływu. Kancelaria Prawna Fenix z Białegostoku zajmuje się analizą takich sytuacji, które niosą ze sobą przesłanki do sądowej deklaracji obywatela, jaką jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zadanie to wymaga dbałości o poprawnie prowadzoną dokumentację, uważne wypełnienie wniosku i sformułowanie oświadczeń. Taka opcja pozbycia się należności nie jest dostępna dla każdego, dlatego warto poznać swoje prawa i w zależności od sytuacji odpowiednio je wykorzystać. Aby było to możliwe, trzeba właściwie zinterpretować znowelizowaną 31 grudnia 2014 roku Ustawę Prawo upadłościowe.

Co to jest upadłość konsumencka?

Dzięki ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, osoba fizyczna ma możliwość pozbycia się lub zredukowania długów, które na niej ciążą. Trzeba pamiętać, że sprawa dotyczy jedynie tych obywateli (w tym rolników), którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. To pierwszy, podstawowy warunek, natomiast drugim kryterium jest udowodnienie, że zaistniała sytuacja pozbawiona była znamion celowości. Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów, przedstawia się je przed specjalnie powołanym sądem upadłościowym. Na terenie całego kraju swoją siedzibę ma trzydzieści takich jednostek, należy udać się do tej, która jest właściwa miejscu zamieszkania. Znowelizowane prawo upadłościowe daje konsumentowi szansę na takie postępowanie raz na dziesięć lat, nie częściej. Po zmianach ustawowych udało się złagodzić większość barier prawnych i finansowych, jakie niosła ze sobą upadłość konsumencka osób fizycznych. Jedną z nich jest opłata sądowa, która wynosi obecnie jedynie 30 zł, wpłacane wraz ze złożonym wnioskiem.
Więcej o upadłości konsumenckiej na stronie internetowej https://kancelariafenix.pl/upadlosc-konsumencka-bialystok/

Przesłanki do ogłoszenia upadłości

Oprócz formalności w sądzie, najważniejsza jest analiza finansów osoby fizycznej, pragnącej ogłosić upadłość. Nie każdy przypadek umożliwia bezproblemowe ubieganie się o taki status. W działaniach tych przeszkadza między innymi:

• umyślne działanie dłużnika w procesach doprowadzenia do niewypłacalności,
• zaciąganie zobowiązań niemożliwych do spłacenia,
• chęć pozbycia się majątku, który może być celem egzekucji komorniczej,
• rażące niedbalstwo związane z prowadzeniem domowych finansów,
• zaciąganie kredytów na dużą skalę i poza bieżącymi możliwościami finansowymi.

Powyższe kwestie sprawiają, iż sąd orzeknie o bezwzględnej, negatywnej opinii dotyczącej prowadzonej sprawy. Jednak jeśli osoba fizyczna znajduje się w sytuacji, w której jej niewypłacalność jest trwała, lecz związana z losowymi, niezależnymi od niej czynnikami, wniosek o upadłość konsumencką może zostać przyjęty i rozpatrzony pozytywnie. Kluczowym kryterium w tym przypadku jest dowód na to, iż utracenie zdolności do opłacania zobowiązań pieniężnych nie było podyktowane zadłużaniem się w sposób bezmyślny, a np. nagłym pogorszeniem stanu zdrowia lub niespodziewaną utratą pracy.

Dokumentacja i składanie wniosku

W województwie podlaskim jedyny sąd upadłościowy znajduje się w mieście Białystok, zatem jeśli miejsce zamieszkania osoby starającej się o upadłość mieści się w granicach Podlasia, wniosek musi zostać złożony właśnie tam. Kancelaria Prawna Fenix pomaga w poprowadzeniu wszystkich etapów formalnych już na miejscu, wraz z objaśnieniem, jak ogłosić upadłość konsumencką. Głównym problemem może być właściwe zakwalifikowanie sprawy, jednak gdy okaże się, że przyczyny komplikacji sytuacji finansowej pozwalają na ogłoszenie upadłości, trzeba niezwłocznie dokonać skompletowania odpowiednich dokumentów. Należy do nich między innymi spis wierzycieli wraz z listą wierzytelności spornych, będący podstawą do określenia wymiaru szkody. Każdy wniosek musi zawierać także odpowiednio sformułowane żądania oraz wykaz majątku dłużnika. Wszelkie akty prawne, które mogą okazać się istotne w przeprowadzanych czynnościach sądowych, należy przekazać w formie załączników. Wniosek o upadłość konsumencką musi być również wypełniony aktualnymi danymi osobowymi, bez żadnych błędów formalnych, wraz z indywidualnym oświadczeniem dłużnika.

Po dokonaniu analizy sytuacji konsumenta, uporządkowaniu i wypełnieniu dokumentacji, uiszczeniu opłaty i złożeniu wniosku we właściwym sądzie upadłościowym, następuje okres oczekiwania na decyzję. Czas ten jest bezpośrednio zależny od ilości aktualnie prowadzonych w danym sądzie postępowań. Jeśli prośba osoby fizycznej zostanie rozpatrzona pozytywnie, kolejnym krokiem jest wydanie postanowienia, wedle którego następuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Po wszystkim swe działania rozpoczyna syndyk masy upadłościowej, zajmujący się podziałem majątku dłużnika oraz spłatą wierzycieli. W zależności od poziomu skomplikowania sprawy, może ona trwać od roku aż do czterech lat. Po tym okresie obywatel jest w pełni wolny od swoich przeszłych zobowiązań finansowych i może z powodzeniem rozpocząć nowy etap funkcjonowania w społeczeństwie.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne konsultacje do naszego biura przy ul. Cieszyńskiej 3A - 6 piętro w Białymstoku.

Aby zarezerwować wizytę prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.:
505 906 905 lub o samodzielną rezerwację terminu na stronie https://fenix.nakiedy.pl/

www.kancelariafenix.pl

Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2022 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.