Miasto szuka pracowników do urzędu i nie tylko. Na jakie zarobki można liczyć?

2023.02.05 13:57
Białostocki magistrat aktualnie prowadzi nabór na 4 stanowiska urzędnicze oraz 5 stanowisk do jednostek organizacyjnych miasta.
Miasto szuka pracowników do urzędu i nie tylko. Na jakie zarobki można liczyć?
Fot: Malwina Witkowska

Główny specjalista w Biurze Bezpieczeństwa Informacji

Pierwszym z wolnych stanowisk urzędniczych jest główny specjalista w Biurze Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Do jego zadań należeć będzie m.in.: obsługa spraw związanych z utrzymaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji; obsługa spraw dotyczących cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych.

O stanowisko ubiegać się może osoba posiadająca wykształcenie wyższe informatyczne lub wyższe oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa informacji. Konieczny jest również co najmniej 4-letni staż pracy.

Kandydat może liczyć na umowę o pracę z wynagrodzeniem brutto w przedziale 4500-5200 zł.

Są wolne 3 stanowiska inspektora w Biurze Bezpieczeństwa Informacji

Również w Biurze Bezpieczeństwa Informacji są trzy stanowiska inspektora. Osoby na nich zatrudnione zajmą się ochroną danych osobowych w placówkach edukacyjnych, przygotowywaniem dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych i prowadzeniem szkoleń w tym zakresie.

Niezbędnymi wymaganiami są m.in.: 3-letni staż pracy oraz wykształcenie wyższe prawnicze bądź informatyczne lub wyższe i ukończone studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych.

Zatrudnieni otrzymają umowę o pracę na czas określony i wynagrodzenie brutto w przedziale 4200-5000 zł.

Referent ds. samochodowych

Jeżeli chodzi o jednostki organizacyjne miasta, jednym z wolnych miejsc jest stanowisko referenta ds. samochodowych Zespołu Szkół Mechanicznych im. św. Józefa w Białymstoku. W zakresie wykonywanych zadań na tym stanowisku jest m.in.: przyjmowanie samochodów do napraw i badań technicznych, otwieranie zleceń dla każdego pojazdu wjeżdżającego na teren hali samochodowej, dbanie o stan techniczny i sprawność urządzeń znajdujących się w hali napraw i Stacji Kontroli Pojazdów.

Chętni do piastowania tego stanowiska muszą mieć co najmniej wykształcenie średnie i prawo jazdy kategorii B oraz znać się na branży samochodowej.

Szkoła oferuje umowę o pracę na pełny etat od 1 marca. Wynagrodzenie zasadnicze to 3500 zł brutto plus dodatek za wysługę lat.

Kierownik zespołu w DPS-ie

Kolejnym wolnym stanowiskiem jest kierownik zespołu Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203. Czym będzie się zajmować? Między innymi: organizowaniem, koordynowaniem i zarządzaniem zespołem, utrzymywaniem relacji z rodzinami mieszkańców, nadzorem nad pracą pracowników zespołu i prowadzeniem dokumentacji w zakresie wydatkowanych środków finansowych przez mieszkańców zespołu.

Aby móc ubiegać się o to stanowisko należy mieć wykształcenie wyższe i minimum 5-letni staż pracy, w tym minimum 3 lata w pomocy społecznej. W procesie rekrutacji zostaną docenione też predyspozycje osobowościowe związane z pracą z osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi.

Zawarcie pierwszej umowy o pracę planowane jest od dnia 1 marca na czas określony. Wynagrodzenie brutto wyniesie od 4750 do 4840 zł oraz dodatek funkcyjny 450 zł.

Poszukiwany specjalista ds. księgowości

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku ma wolne stanowisko specjalisty ds. księgowości. Odpowiada on za przygotowywanie dokumentów do comiesięcznych rozliczeń płacowych pracowników placówki, naliczanie i komputerowe sporządzanie list płac, rozliczanie pracowników w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wystawianie PIT-11.

Aby móc się ubiegać o to stanowisko konieczne jest wykształcenie (preferowane ekonomiczne) wyższe i min. 4-letni staż pracy. Dodatkowymi wymaganiami są m.in.: ukończone kursy, szkolenia, umiejętność analizy i interpretacji danych, biegła umiejętność obsługi komputera.

Jeżeli chodzi o warunki, CKU oferuje umowę o pracę na czas określony i wynagrodzenie brutto od 3885 do 4662 zł.

Główny księgowy do przedszkola

Kolejnym wolnym stanowiskiem jest posada głównego księgowego w Przedszkolu Samorządowym nr 69 w Białymstoku. W zakres czynności wykonywanych na stanowisku wchodzą m.in.: prowadzenie rachunkowości, prowadzenie gospodarki finansowej jednostki, opracowywanie projektów planów finansowych budżetu i ich realizowanie.

Kandydat musi mieć kończone ekonomiczne studia wyższe. Dodatkowymi wymaganiami są m.in.: znajomość prawa z zakresu finansów, rachunkowości, znajomość przepisów oświatowych i samorządowych.

Pierwsza umowa o pracę w wymiarze 3/4 etatu będzie zawarta na czas określony. Wynagrodzenie będzie zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Samorządowym nr 69 w Białymstoku.

Kolejny specjalista ds. księgowości poszukiwany

Specjalisty ds. księgowości szuka też dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku. Do podstawowych zadań na tym stanowisku należeć będzie m.in.: prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgadnianie wydatków i dochodów jednostki, rozliczanie wynagrodzeń za pracę oraz innych świadczeń pieniężnych należnych pracownikom.

Aby móc się starać o tę pracę należy mieć m.in.: wykształcenie wyższe (preferowany kierunek ekonomiczny) i posiadanie co najmniej 2-letniej praktyki w księgowości lub wykształcenie średnie (ekonomiczne) i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości.

Szkoła oferuje zatrudnienie na pełny etat w oparciu na umowę o pracę, wynagrodzenie zasadnicze brutto będzie w przedziale: 3490-4200 zł plus dodatek za wysługę lat.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące powyższych naborów można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

743 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39