Pomiary elektryczne (odbiorcze, okresowe, do ubezpieczenia)

dodane dnia: 2024-01-03 przez: JKCOMPLEX S.C.
Termin promocji: 2024-01-03 - 2024-05-31
Pomiary elektryczne (odbiorcze, okresowe, do ubezpieczenia)
• Pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli
• Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
• Badania wyłączników różnicowoprądowych
• Badania stanu instalacji odgromowych
• Badania rezystancji uziemień
• Badania natężenia oświetlenia
• Badanie rezystywności gruntów
Każde badanie jest zakończone stosownym do tego protokołem, który zawiera między innymi miejsce wykonywania pomiarów, opis i parametry sieci, wyniki pomiarów, podstawy prawne oceny pomiarów, orzeczenie i ewentualne zalecenia.

W przypadku negatywnych wyników pomiarów w protokole końcowym zalecamy w jaki sposób usunąć wynikłe problemy. W razie potrzeby wykonujemy wszelkie prace elektroinstalacyjne, remontowe i modernizacyjne.

Wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji, wyłączników różnicowo-prądowych i skuteczności ochrony przeciw-porażeniowej obwodów zabezpieczonych wyłącznikami RCD powodują czasowe wyłączenie napięcia. W związku z tym pomiary wykonujemy w dogodnym dla zleceniodawcy czasie - noce lub dni wolne od pracy - co nie powoduje zakłóceń w normalnym funkcjonowaniu badanego obiektu.
Dysponujemy nowoczesnymi miernikami z aktualnymi świadectwami homologacji. Wykonawca pomiarów posiada stosowne uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych – świadectwa kwalifikacyjne "D", "E".

Wystawiamy faktury VAT.

Pomiary elektryczne wykonujemy w:
• budynkach mieszkalnych
• budynkach biurowych, handlowych, usługowych itp.
• budynkach użyteczności publicznej
• budynkach przemysłowych magazynowych itp.
• oraz na placach budów

Wykonując pomiary elektryczne uzyskujemy informacje o stanie technicznym urządzeń z którymi mamy doczynienia. Dobry stan techniczny eksploatowanych urządzeń, czy też dopiero zmontowanych i przekazywanych do eksploatacji, jest gwarancją bezawaryjnej i bezpiecznej pracy tych urządzeń.

Zapraszamy do współpracy :
• spółdzielnie mieszkaniowe
• wspólnoty mieszkaniowe
• administracje budynków użyteczności publicznej
• administracje placówek oświatowych
• firmy
• klientów indywidualnych

Skontaktuj się z nami:
www.jkcomplex.pl
biuro@jkcomplex.pl
504 596 455
504 596 466

625 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39