Pomiary elektryczne w lokalach handlowych i usługowych

dodane dnia: 2024-01-03 przez: JKCOMPLEX S.C.
Termin promocji: 2024-01-03 - 2024-05-31
Pomiary elektryczne w lokalach handlowych i usługowych
• Pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli
• Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
• Badania wyłączników różnicowoprądowych
• Badania stanu instalacji odgromowych
• Badania rezystancji uziemień
• Badania natężenia oświetlenia
• Badanie rezystywności gruntów
Każde badanie jest zakończone stosownym do tego protokołem, zgodnie z normą i wymaganiami.

Dysponujemy nowoczesnymi miernikami z aktualnymi świadectwami wzorcowania.
Wykonawcy pomiarów posiadają stosowne uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych – świadectwa kwalifikacyjne "D", "E".

Wystawiamy faktury VAT (23%)

Pomiary elektryczne wykonujemy w:
• lokalach galerii handlowych
• budynkach mieszkalnych
• budynkach biurowych, handlowych, usługowych itp.
• budynkach użyteczności publicznej
• budynkach przemysłowych magazynowych itp.
• oraz na placach budów

Skontaktuj się z nami:
www.jkcomplex.pl
biuro@jkcomplex.pl
504 596 455
504 596 466

1766 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39